Mynet Registration for Fairs and Events, Inc. Event Form

Select your country


ההרשמה למרתון ירושלים 2018 באתר הסתיימה!
ניתן להירשם בתערוכת ספורט ובריאות שתערך בהיכל "פיס ארנה", בירושלים, בין התאריכים 6-8 במרץ 2018, בין השעות 15:00-21:00.
מספר המקומות מוגבל.*