רכבת ישראל מזמינה אתכם לחוויה בלתי נשכחת - על הדרך!
והפעם - נסיעה קולינרית של ארוחת טעימות חד פעמית עם השף שאול בן אדרת.
הפעילות תתקיים ביום ב' 19.03.18 במהלך נסיעתה של הרכבת היוצאת מתחנת חיפה מרכז השמונה בשעה 19:52 ועד הגעתה לתחנת ת"א סבידור מרכז בשעה 20:58 שם יחכה למשתתפי הפעילות מתחם קינוחים.
עלות הארוחה הינה 45 ₪ לסועד ואינה כוללת את עלות כרטיס הנסיעה מתחנת חיפה מרכז השמונה לתחנת ת"א סבידור מרכז, יש להצטייד בכרטיס נסיעה בתוקף.

שם פרטי *
שם משפחה *
טלפון נייד *
דוא"ל *
חשבונית על שם *
מספר משתתפים *
אני מאשר/ת ומצהיר/ה בזאת כדלקמן:
תקנון השתתפות בפעילות – רכבת שף
כל המידע המופיע בתקנון נכתב בלשון זכר למטרות נוחות בלבד אולם הוא מתייחס גם ללשון נקבה וכל האמור בלשון יחיד מתייחס גם ללשון רבים ולהיפך, אנא קראו בעיון תקנון זה.
כללי
1. ביום שני, 19.3.18 בין השעות 18:00-23:00 לערך תקיים רכבת ישראל ו/או מי מטעמה (להלן: "רכבת ישראל") פעילות חווייתית במסגרתה תוגשנה טעימות מארוחת שף בקרון רכבת מוגדר ברכבת הנוסעת בין ת"א וחיפה.
2. רכבת ישראל רשאית לבצע שינויים בתכולת הפעילות ובלבד שתישמר מסגרתה הכללית.
3. ההשתתפות בפעילות מותנית בהרשמה מראש הכוללת תשלום בסך 45 ₪, הדפסת / שמירת השובר שנשלח במייל והגעה עימו לתחנת הרכבת הנבחרת ביום הפעילות כ-40 דקות טרם יציאת הרכבת (פיזית או באופן דיגיטאלי). זאת, לשם קבלת צמיד השתתפות בפעילות אותו יש לענוד במשך כל זמן הפעילות.
4. כמו כן, ההשתתפות בפעילות מותנית בהצטיידות בכרטיס נסיעה בתוקף במסלול הנסיעה בו מתקיימת הפעילות, התשלום הנוסף (45 ₪) הינו עבור הפעילות עצמה ואינו מקנה לנוסע זכות לנסוע ברכבת.
5. מילוי טופס ההרשמה המופיע באתר מהווה אישור לקריאה והבנה מלאה של תקנון הפעילות ושל ההערות והתנאים הכלליים ומהווה הסכמת המשתתף לכל האמור בהם.
6. האחריות להגיע במועד ובזמנים שנקבעו לפעילות הינה של המשתתפים בלבד. רכבת ישראל לא תישא באחריות, לא תחכה במיוחד ולא תבצע החזר כספי למשתתפים שהגיעו באיחור וכתוצאה מכך פספסו את הרכבת ו/או את הפעילות. יש להיערך ולתכנן את הזמנים בהתאם ולהתחשב בכל הסידורים הנדרשים לרבות זמן הגעה, בידוק בטחוני בכניסה לתחנה, רכבות מקשרות, מקום חניה, התארגנות טרום נסיעה וכיוב'.
7. לא ייעשה שימוש בפרטים הנמסרים בעת ההרשמה, אלא לצורכי פעילות זו בלבד (כגון: עדכון מועד, תזכורת, שינוי פרטים, תפעול מיטבי בשטח וכיוב').
8. ההרשמה לפעילות הינה אישית ואינה ניתנת להעברה לאחר. עם זאת, במקרה של פרטי הרשמה לא נכונים או בקשות לשינוי רישום והעברתו לאדם אחר, יש לפנות לכתובת המייל [email protected] / מוקד שירות הלקוחות ולבקש עדכון הרשומה עד 3 ימים לפני הפעילות (היינו עד 15.3.18). במקרה של רישום פרטים לא נכונים ללא עדכונם, לא יוכל המשתתף לקחת חלק בפעילות.
9. ניתן להירשם לפעילות עד 3 ימים טרם תחילתה (היינו עד 15.3.18). ההשתתפות בפעילות והנסיעה ברכבת ע"ב מקום פנוי ובשיטת כל הקודם זוכה.
10. רכבת ישראל רשאית להשתמש בצילומים ו/או תמונות וכל כיוצא באלו של כל המשתתפים ו/או סרטונים שצולמו בפעילות לצרכי פרסום ויחסי ציבור בכל מדיה שהיא ובכל זמן שהוא, ללא תמורה.
ביטול השתתפות
11. במקרה של ביטול השתתפות או אי הגעה לרכבת / לפעילות, לא יוחזרו דמי ההרשמה.
12. במקרה של ביטול האירוע עקב מזג אויר קיצוני או כל סיבה אחרת, למשתתפים יוחזר כספם. הודעה על ביטול תעשה באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת שמסר המשתתף בעת ההרשמה.
13. קיום הפעילות מותנה בכמות משתתפים מינימאלית, רכבת ישראל תהא רשאית לבטל את הפעילות בשל מספר משתתפים נמוך עד 3 ימים טרם יציאתה לפועל (היינו עד ליום 15.3.18). הודעה על ביטול תעשה באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת שמסר המשתתף בעת ההרשמה ושיחת טלפון למספר עימו נרשם.
ביטוח, פינוי ואחריות
14. השתתפות בפעילות הינה על אחריותם הבלעדית של הנרשמים והם אחראים לעצמם ולקבוצה הרשומה על שמם. רכבת ישראל לא תישא באחריות לנזק ו/או פגיעה מכל מין וסוג שהוא שיגרמו כפועל יוצא מהשתתפות בפעילות והמשתתפים מוותרים בזאת על כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי רכבת ישראל בכל הנוגע והקשור לנזק ו/או פגיעה שיגרמו במידה וייגרמו.
15. רכבת ישראל לא תישא באחריות לציוד שיאבד/יינזק במהלך הנסיעה ברכבת ו/או במהלך הפעילות עצמה.
16. רכבת ישראל אינה מבטחת את המשתתפים בפעילות והמשתתפים מודעים ומבינים כי לא קיים כיסוי ביטוחי בכל הנוגע לנזקים, מכל סוג שהם, הנגרמים כתוצאה ישירה או עקיפה מהשתתפות בפעילות.
17. משתתף שפונה באמצעות אמבולנס יישא בשיעור של 100% מעלות הפינוי וזאת בלא לגרוע ו/או למעט מהסדר הקיים לו עם קופת חולים או עם חברת ביטוח – ככל שקיים לו.
18. בעצם ההרשמה לפעילות כל משתתף מצהיר בזאת כי רכבת ישראל משוחררת מכל אחריות בגין רכוש וציוד שיביא עימו לפעילות וכי הוא מוותר על כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלפיה בגין כל נזק / אובדן ציוד / רכוש אשר ברשותו.
19. רכבת ישראל רשאית לעדכן את המידע באתר זה ובפרסומיה ועל המשתתף לעקוב אחר עדכונים אלו.
20. המידע הניתן בתקנון זה ובשאר פרסומיה הרשמיים של רכבת ישראל מפרט את תנאי ההשתתפות בפעילות. רכבת ישראל לא תהיה אחראית לתוכנו של כל פרסום בלתי רשמי אחר בקשר לפעילות.
21. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך בת"א.
22.ט.ל.ח.

הנחיות כלליות

  • השתתפות בפעילות מותנית בהרשמה מראש, לא ניתן להצטרף לפעילות במהלך נסיעת הרכבת בתחנות שבדרך
  • יש להגיע כ -30 דק' לפני יציאת הרכבת למתחם קבלת הפנים בתחנת חיפה מרכז השמונה (אחרי שערי הכניסה)
  • המנות עשויות להכיל חומרים אלרגניים ואינן צמחוניות/טבעוניות, לא ניתן לבצע שינויים במנות
  • כל המנות הינן כשרות
  • הישיבה בקרון הרכבת במהלך הפעילות תהיה בזוגות
  • יש להצטייד בכרטיס נסיעה בתוקף, הכרטיס לפעילות אינו כולל את מחיר הנסיעה
  • הכרטיס לחוויה הקולינרית ישלח למייל שהוזן
  • רכבת ישראל רשאית להשתמש בצילומים ו/או תמונות וכל כיוצא באלו של כל המשתתפים ללא תמורה, כמפורט בתקנון
  • במידה והינך מעוניין לרכוש מעל 10 כרטיסים יש לפנות למייל המפורט מטה
  • ט.ל.ח
לפרטים נוספים ניתן לפנות למייל : [email protected]
אנא מלא שדות חובה
Mynet Registration Systems
בקרת כניסה | תגי שם | מערכות רישום מתקדמות לאירועים
Copyright © 1998 Mynet Registration Systems. All rights reserved